pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

 • 2 kwietnia 2020
 • 5 kwietnia 2020
 • wyświetleń: 9892

Kto będzie odpowiedzialny za odbiór śmieci i prowadzenie PSZOK-u?

Gmina Pszczyna szuka firmy, która będzie odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także utworzenie i obsługę PSZOK-u. Do zadań wykonawcy należeć także będzie dostawa, montaż i kompleksowa obsługa dwóch automatów recyklingowych do odbioru plastikowych butelek i puszek aluminiowych. Trwa postępowanie przetargowe.

Worki, śmieci, odpady, Konopnickiej
Gmina Pszczyna szuka firmy, która będzie odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru bezpośrednio z terenu nieruchomości:
 • każdej ilości zebranych selektywnie w pojemnikach lub workach odpadów następujących frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami i odpadami opakowaniowymi wielomateriałowymi;
 • każdej ilości zebranych selektywnie w pojemnikach odpadów popiołu;
 • każdej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 • każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach;
 • bioodpadów zgromadzonych w pojemnikach zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez zamawiającego.


Odbiór odpadów powinien odbywać się zgodnie ze sporządzonym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez gminę harmonogramem odbioru odpadów, z następującą częstotliwością:

z terenu osiedli bloków wielorodzinnych:
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dwa razy w tygodniu;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe - jeden raz w tygodniu;
 • bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - dwa razy w tygodniu, w pozostałym okresie jeden raz na tydzień;


z terenu nieruchomości zabudowanych kamienicą lub domem wielorodzinnym oraz nieruchomości jednorodzinnych:
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - jeden raz na dwa tygodnie;
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na pół roku;
 • popiół - w okresie od 1 listopada do 28 lutego jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie jeden raz na osiem tygodni.


Firma, która wygra przetarg, będzie musiała wyposażyć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki przeznaczone do zbiórki popiołu, pojemniki przeznaczone do zbiórki bioodpadów oraz pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

PSZOK Pszczyna
Obecnie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz za prowadzenie PSZOK-u odpowiedzialna jest firma Remondis


Ponadto, do zadań wykonawcy należeć będzie utworzenie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), a także zagospodarowanie odebranych i zebranych odpadów komunalnych. Dodatkowo firma będzie odpowiedzialna za montaż i kompleksową obsługę automatów recyklingowych.

Umowa z przedsiębiorstwem, które wygra przetarg, będzie obowiązywać od 1 lipca tego roku do 30 czerwca 2021 roku.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.